تاییدیه ها

 

1- پروژه  واردات مواد اولیه

2- پروژه  احداث کارخانه داروسازی

3- گواهی ثبت اختراع آنتی اکسیدان چای سبز

4- پروژه  احداث واحد فراورده های مکمل تغذیه ای

5- پروژه  احداث کارخانه تولید مواد جانبی و اولیه دارویی

6- پروژه  احداث واحد فراورده های طبیعی

 


تلفن: 12-22870611 - 021
تلفکس: 22846250 - 021