نشست مشترک اعضای سندیکای مواد دارویی، شیمیایی، و بسته بندی دارویی با مرکز نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و مرکز همکاری های تحول و پیشبرد ریاست جمهوری و حضور مدیران شرکت های تاک دشت و آموفارمد آریا به عنوان عضو سندیکای مواد دارویی، شیمیایی، و بسته بندی دارویی.

صندوق نوآوری

صندوق نوآوری

صندوق نوآوری

صندوق نوآوری

صندوق نوآوری

صندوق نوآوری

تلفن: 12-22870611 - 021
تلفکس: 22846250 - 021